U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
(bijlage F van het schoolreglement)

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Categorie a

Schoolzwemmen: voor het eerste, tweede en derde leerjaar: gratis

Categorie b - Minder scherpe maximumfactuur

Openluchtklassen / GWP:
De school organiseert 1 GWP per jaar in de 3de graad en 1 GWP om de twee jaar in de tweede graad.

  • 2e graad: Boerderijklassen
  • 3e graad: Bosklassen of Zeeklassen

Hiervoor kan een maximum van €400 worden aangerekend verdeeld over de verschillende GWP's.

Categorie c - Scherpe maximumfactuur

Schoolreizen, leeruitstappen:

  • Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,…
  • In functie van thema WO: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, Gent,...
  • Sportieve evenementen: vb. sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, schaatsen, Rollebolle,….

Maximum € 45 voor K1
Maximum € 45 voor K2
Maximum € 45 voor K3

Maximum € 85 voor de lagere school per schooljaar

Categorie d

T-shirt van de school (voor lichamelijke opvoeding) € 10, badmuts: € 1