U bent hier: Home » Info » Praktische info » Ongeval op school

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg naar en van de school?

Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.
De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van Ethias in de verzekeringskosten een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.
                                                        

De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen die zich voordoen:               

  • in de school
  • tijdens uitstappen en schoolreizen
  • tijdens openluchtklassen
  • op weg van en naar de school, afgesproken met de ouders

Tijdens de schooluren wordt door de directie, indien nodig geacht, beroep gedaan op een arts.

  • De ouders van de leerlingen betalen al de rekeningen van de dokter en apotheker zelf( bij de apotheker een briefje vragen, bestemd voor de mutualiteit!)
  • Al de bewijzen van betaling worden bij de mutualiteit binnengebracht.
  • De mutualiteit levert een bewijs af, bestemd voor de verzekering. Dit bewijs wordt aan de directie afgegeven.
  • De directie stelt het dossier van het ongeval samen en stuurt dit door naar de verzekering.
  • De verzekering betaalt dan het bedrag ten laste terug aan de ouders.