U bent hier: Home » Participatie » CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Wij handelen discreet met respect voor de privacy en volgens de regels van het beroepsgeheim.

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

                                            * het leren en studeren
                                            * de onderwijsloopbaan
                                            * de preventieve gezondheidszorg
                                            * het psychisch en sociaal functioneren

In een CLB werken psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij/zij zijn/haar kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
 

Leren en studeren

Wat loopt er mis? Samen zoeken we naar de juiste oplossing of aanpak!       

In overleg met de school gaan wij lees-, schrijf-, reken- of gedrags- of leermoeilijkheden detecteren, begeleiden en remediëren. Indien nodig wordt er doorverwezen naar externe diensten.

Oderwijsloopbaan

Als CLB werken we nauw samen met de school ifv het begeleiden van leerlingen in de uitbouw van een goede schoolloopbaan.De overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs is een belangrijke stap binnen de onderwijsloopbaan. Het CLB helpt en ondersteunt ouders en leerlingen bij het nemen van de juiste beslissingen omtrent overgangsmomenten door het geven van informatie en het zoeken naar de meeste geschikte keuze voor de leerling gedurende de schoolloopbaan.We bieden hulp bij het zoeken naar de juiste studierichting.       

Preventieve gezondheidszorg

Wij dragen bij tot het bevorderen van de algemene gezondheid van onze leerlingen : aandacht voor groei en ontwikkeling, medisch onderzoek, gratis inentingen en advies bij besmettelijke ziekten,…
Meestal zijn kinderen gezond en men kan zich de vraag stellen of zo’n medisch onderzoek dan wel nodig is. Door deze onderzoeken kan het CLB echter een aantal 'problemen' tijdig ontdekken.  

Het psychisch en sociaal functioneren

Heb je zorgen op school, thuis of bij je vrienden? Als CLB trachten wij bij te dragen tot een 
positief leer- en leefklimaat met respect voor de eigenheid van ieder kind. Meewerken aan het opbouwen van sociale weerbaarheid. Voorkomen van en hulp verlenen bij stoornissen op vlak van rouw, aandacht, angst, depressie, relaties, opvoeding, sociale vaardigheden, …...

De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht !

CLB-medewerkers verbonden aan onze school :

inge.vandenbrink@clbrivierenland.be
cindy.veyt@clbrivierenland.be
chantal.corbeel@clbrivierenland.be

Maak telefonisch een afspraak of loop gewoon even binnen bij :

CLB Rivierenland
Vestigingsplaats Willebroek                                              
Ed. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
03 860 98 85

http://www.clbrivierenland.be/