U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

                        

Bevoegdheden

 • School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
   
 • Schoolraad adviseert de directeur over:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudge
  • schoolwerkplan
    
 • Overleg met de directeur:
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet- lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
    
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
    
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.
   

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.
 

De schoolraad is samengesteld uit : 

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel

 • Martine Coecke
 • Polfliet Stephanie
 • Charlotte Gardin

3 leden verkozen door en uit de ouders

 • Anneke Hashmi
 • Dilaver Ramani
 • Abdelkader Mojahid

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

 • Inge Van Steen
 • Diane Roelants
   

de directeur van de school

 • Vanessa Adriany

 

Voorzitter: Inge Van Steen