U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

                        

Bevoegdheden

 • School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
   
 • Schoolraad adviseert de directeur over:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudge
  • schoolwerkplan
    
 • Overleg met de directeur:
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet- lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
    
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
    
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.
   

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.
 

De schoolraad is samengesteld uit :  (Samenstelling schoolraad 01/04/09)

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel

 • Dehertogh Robby
 • Polfliet Stephanie
 • Van der Trappen Cindy

3 leden verkozen door en uit de ouders

 • De Jongh Evy
 • Cleymans Hilde
 • Vercruyssen Anita

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

 • Bemus Constant
 • Roelants Diane
   

de directeur van de school

 • Eyckmans Karine

 

Voorzitter: Vercruyssen Anita

Ondervoorzitter: Bemus Constant

Secretaris: