U bent hier: Home » Schoolteam » Zorg- & SES » Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Linda Pepermans

Hallo allemaal,

Ik ben Linda en mij kan je (meestal) vinden in mijn bureel.

Naast administratief medewerker ben ik eveneens de zorgcoördinator op school.
Vanaf een kind de 1ste stapjes zet in onze school wordt hij/zij opgevolgd door het ganse schoolteam.

Wij zijn immers een “zorgzame” school. En dan gaat het niet alleen om het verzorgen van een kapotte knie na een valpartij op de speelplaats . Kinderen moeten zich ook goed voelen op school. Elk kind heeft zijn eigen sterktes en zwaktes waar we als team moeten rekening mee houden.

Ik probeer het aanspreekpunt te zijn voor zorgvragen van ouders, leerkrachten en externe hulpverleners. Uiteraard zijn ook de kinderen zelf welkom met hun vragen, grote en kleine problemen, …

Vanaf de kleuterklas neem ik toetsen af van de kinderen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de kinderen. In de kleuterschool gaat het dan om taal, lees- en rekenvoorwaarden zodat een goede basis gelegd wordt voor de overstap naar de lagere school.

In de lagere school worden ook niet-methodegebonden lees-, spelling- en wiskundetoetsen afgenomen om de evolutie van elk kind zo nauwkeurig mogelijk op te volgen. Al deze resultaten worden verzameld in een individueel leerlingendossier.

Soms is er verder onderzoek nodig om de meest gepaste hulp te bieden. De school kan dan beroep doen op het CLB.

De zorgcoördinator organiseert het teamoverleg met de juf, het zorgteam, de directie en het CLB. Samen zoeken we wat elk kind nodig heeft! We nodigen ook de ouders uit om te luisteren naar hun vragen en hun ideeën. We bespreken dan samen wat we zullen doen!
Soms krijgen kinderen ook externe hulp (logopediste, kinesist, …) om bepaalde problemen weg te werken. Wij proberen steeds elkaar op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

Tovertuin heeft niet enkel oog voor “leerresultaten”, ook het welbevinden, het “zich goed voelen” is heel belangrijk. Indien het op dit vlak minder goed gaat proberen wij ook steeds zo vlug mogelijk een oplossing te zoeken.

Zoals je kan lezen: een job vol variatie en de nodige drukte.

Maar weet één ding, …. Mijn deur staat steeds open.